Hinnasto

Yleiset veloitusperusteet

Veloitus perustuu toimeksiannon suorittamisessa käytettyyn aikaan ja sen mukaisiin tuntiveloituksiin. Pienin yksittäisestä toimenpiteestä veloitettava aikayksikkö on 6 minuuttia. Toimiston ulkopuolella suoritettavien toimenpiteiden vaatimaksi ajaksi katsotaan myös matkaan kuluva aika.

Maksuehtomme on 14 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutusjakso on toimeksiannon laadun mukaisesti joko määräajoin jälkikäteen tai oikeusasteittain. Toimeksiannon aloittamisen yhteydessä voidaan uusilta tai ulkomailla olevilta asiakkailta laskuttaa kohtuulliseksi arvioitu palkkio- ja kuluennakko.

Tuntihinnat

Toimistomme tavanomainen tuntiveloitus on 272,80 € sisältäen arvonlisäveron 24 % (220 € alv 0 %). Toimeksiannoissa, jotka edellyttävät erikoisosaamista tai -kokemusta, ovat poikkeuksellisen kiireellisiä tai toteutetaan muulla kuin suomen kielellä, tuntiveloitus on 285,20 – 347,20 € (230 – 280 € alv 0 %).

Verottomalle tuntihinnalle peritään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan suuruisena, joten verokannan muuttuessa myös tuntiveloituksen määrä muuttuu ilman eri sopimusta.

Erityishinnoittelu

Asiakkaan toivomuksesta voimme sopia myös kiinteästä hinnasta, jos toimeksiannon vaatima työmäärä on arvioitavissa etukäteen. Tavanomaisesti se on mahdollista perunkirjoitusten ja joidenkin asiakirjojen laadinnan osalta, esimerkkinä testamentit, avioehtosopimukset sekä kauppa- ja lahjakirjat.

Pyydettäessä annamme, jos mahdollista, arvion toimeksiannon kustannuksista. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu sitova hinta-arvio.

Kulut

Palkkion lisäksi veloitamme aina erikseen toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut, viranomaismaksut ja muut julkiset maksut. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.