Asianajotoimistoa koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto Artimo & Co:n yhteystiedot:

Kauppakatu 27 A 3
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 618 211
(014) 618 213
toimisto@artimo.fi
www.artimo.fi

Asianajotoimisto Artimo & Co on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin y-tunnuksella 1938382-2. Arvonlisäverotunniste on FI19383822.

Asianajotoimisto Artimo & Co:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 16 / PL 194
00100 HELSINKI
p. (09) 6866 120
f. (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Artimo & Co:lla on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0208463-1)

Vapaudenkatu 47, 3. krs, 40100 JYVÄSKYLÄ

p. 014 574 3000

 

Tietosuojaseloste